Home
Powitanie na stronie

Na tej prywatnej stronie krótko odnoszę się do mojej aktywności.

Przede wszystkim stanowi jednak ona uzupełnienie myśli i rozważań, które trudno zawrzeć w ramach formalnych wypowiedzi, zamknąć w formach pism, czy wypełnionych formularzy. 

Wiersz i inne krótkie formy wyrazu zastosowane tu, traktuję jak narzędzia do opisu rzeczywistości, haczyki, służące ujęciu pierwszych myśli, często umykających próbom ich werbalizacji. Później powstałe tu treści mogą rozwijać się w bardziej wysublimowanych formach.

Moim zdaniem szczególnie wiersze nadają się, aby uchwycić rodzące się poglądy, odczucia, czy uczucia, które wywierają istotny wpływ na sferę naszej aktywności.

Nie ma tu forum, służącego wymianie poglądów. Tę konkretną stronę traktuję jako swego rodzaju dzieło i podobnie jak nie pisze się po książkach, czy obrazach, tak nie chciałem wprowadzać na niej możliwości odnotowywania różnych uwag i adnotacji. Może jest to staroświeckie... 

Stronę dedykuję przede wszystkim tym, z którymi poznałem się osobiście, a zwłaszcza moim bliskim i znajomym. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do jej zwiedzenia.